Over ons

Home / Over ons

Over ons

Meerssen heeft vele bekende, zichtbare of verborgen schatten. Meerssen kent ook veel talent uit verleden en heden. Soms groot en bekend, soms minder bekend. Daarom niet minder interessant.

Het Kunsthuis Artistiek Meerssen is een initiatief van Willy Vossen, juwelier en zelf beeldend kunstenaar en zijn vrouw Mieke. Het Kunsthuis biedt een nieuw podium in Meerssen voor kwalitatief goede kunst voor kunstenaars, jong en oud, die een binding hebben met Groot-Meerssen. Hier worden kunstenaars uit het verleden en heden gepresenteerd.

Vele kunstenaars zijn al doorgebroken en bekend. Maar door ze nu ook in Meerssen zelf een podium te geven, hopen de initiatiefnemers het talent van Meerssen te bundelen en in samenhang, ontwikkeling en schoonheid te laten stralen. Verder is er veel aandacht voor jonge kunstenaars in en uit Meerssen die een platform kunnen gebruiken om hun kunst te exposeren.

Zij willen hiermee de kunst en de cultuur uit Meerssen hernieuwd onder de aandacht brengen en toegankelijker maken voor een breed publiek.

Zij hopen ook dat Meerssen zelf als aantrekkelijke en belangwekkende gemeenschap of gemeente meer bekendheid krijgt.

Samen met vrijwilligers werken zij hieraan door afwisselend verschillende kunstenaars en kunstuitingen uit verleden en heden te presenteren.

Om deze plannen goed te kunnen uitvoeren is een juridisch kader opgezet in de vorm van een rechtspersoon: stichting Kunst en Cultuur Meerssen. Er is een doelstelling, een missie en een visie geformuleerd.

De stichting Kunst en Cultuur is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is volledig vrijgesteld van het betalen van belasting over schenkingen die ze krijgen.

 

 

Doelstelling

  • De kunst en de cultuur van en uit Meerssen hernieuwd onder de aandacht brengen en toegankelijker maken voor een breed publiek uit Meerssen zelf en ver daarbuiten.
  • Meerssen als centrum voor kunst breed onder de aandacht brengen, waardoor Meerssen als aantrekkelijke en belangwekkende gemeenschap of gemeente meer bekendheid kan krijgen.

Missie

  • Aanjagen, bevorderen, onder de aandacht brengen en in stand houden van Kunst en Cultureel erfgoed in Meerssen
  • Meerssen promoten als kunst- en cultuurgemeente.

Als toelichting hierop wordt onder Kunst verstaan: kunst in de meest brede betekenis. Denk daarbij onder meer aan schilderkunst, beeldhouwkunst, edelsmeedkunst, textielkunst, keramiek, fotografie, muziek, proza en poëzie. Onder Cultureel erfgoed vallen voor de stichting alle erkende monumenten alsmede de oude grafmonumenten van historische waarde in Meerssen.

De Visie

Door de oprichting van een kunsthuis bieden we ruimte voor exposities, bijeenkomsten en informatie-uitwisseling van kunstenaars. Daarnaast kan het kunsthuis gebruikt worden voor educatie doelen.

De stichting wil, waar mogelijk en nodig, financiële steun verstrekken ter behoud van bepalende (graf)monumenten binnen de gemeente Meerssen. Ze wil kunst in de openbare ruimte gaan stimuleren. Op alle mogelijke wijzen en via allerlei media-uitingen zal Meerssen als centrum voor kunst, zowel in verleden als tegenwoordig tijd, onder de aandacht worden gebracht.

 

De geschiedenis van Beekstraat 24, het huis waarin Kunsthuis Artistiek Meerssen is gevestigd

“Op 24 mei 1866 kocht de gemeente Meerssen een perceel tuin aan de Beekstraat voor de bouw van het gemeentehuis en de zittingszaal van het kantongerecht. Op de benedenverdieping had architect Carl Weber (1820-1908) de vestibule, de gevangenis, de kamer voor de gemeentelijke brandspuit en de kamer voor de veldwachter voorzien. De eerste verdieping bood plaats aan de griffie, de getuigenkamer en de zittingszaal van het kantongerecht. Het gemeentehuis werd op de tweede verdieping ingericht, met plaats voor de gemeente-ontvanger, het kabinet van de burgemeester, de secretarie, het archief en de raadzaal voor het gemeentebestuur. De aanbesteding vond plaats op 21 maart 1867, waarbij het werk werd gegund aan aannemer Boshouwers voor fl. 11.984,-

Het fraaie pand bleef tot 1952 in gebruik als gemeentehuis, waarna het werd aangekocht door de rijkspolitie. Op 13 december 1988 ging ook dit pand over in handen de woningvereniging Meerssen, die het in 1989 tot woonruimten verbouwde. Hierbij werd alleen de voorgevel gehandhaafd.”

(uit “Meerssen; impressies uit het rijke verleden van een jonge gemeente” Theo Oberndorff en Maxime Niesten © gemeente Meerssen 1997- p230-232).

De ruimte voor Kunsthuis Artistiek Meerssen is sindsdien ook nog in gebruik geweest als witgoed afdeling van de firma Electro Offermans en als studieruimte. Het pand is een gemeentelijk monument, geen rijksmonument.