Charles Volders, 1939 – 1987

Home / Charles Volders, 1939 – 1987

 

Charles Volders is geboren in Meerssen als zoon van Alfons Volders en Hubertina Heijnens. Het gezin telde 4 dochters en als laatste een zoon, Charles. Door het overlijden van zijn moeder, was hij al jong zelfstandig.

Hij had een gelukkige jeugd en kwam veel in aanraking met diverse kunstenaars. Hij was het petekind van Charles en Karin Eyck. Na de middelbare school ging hij naar de pedagogische academie om leraar basisonderwijs te worden. Na die opleiding ging hij verder studeren voor de MO-akte Handvaardigheid en Tekenen. Hierbij was zijn vader Alfons ook zijn leermeester. Deze liet hem tevens kennismaken met het restauratie-vak.

Charles is getrouwd met Liny en vader van Paul en Claudia. De dochter is in de voetsporen van haar vader getreden en is beeldend kunstenares. Hun zoon heeft voor de wetenschap gekozen. Na 6 jaar in Meerssen gewoond te hebben vertrok het gezin naar Houthem, waar Charles zijn atelier kon inrichten.

Charles is relatief onbekend als kunstenaar, mede door het vroege overlijden. Maar ook doordat hij als kostwinner voor de klas stond en zich niet volledig kon wijden aan de kunst.

Hij is zeker beïnvloed door zijn vader en door Charles Eyck. Alfons was zijn leermeester. Samen gingen ze schilderen en tekenen. Veelal in Frankrijk om de natuur, het landschap en de sfeer vast te leggen. Alfons tekende vooral met krijt en houtskool. Charles werkte met gouache en krijt. Hij is ook zijn vader gaan helpen restaureren toen die op hogere leeftijd zijn passie niet kon loslaten. Toen Alfons overleed, was het Charles aan wie gevraagd werd om het niet gerestaureerde te voltooien.

Toen de kinderen geboren werden is hij veelal schilderingen gaan maken voor hun kinderkamer. Daar kwamen dan ook verschillende opdrachten uit voort.

Als persoon wordt hij gekenschetst als een man, die altijd voor iedereen klaar stond. Een gedreven mens, die zichzelf wegcijferde. Hij stond voor zijn vrouw en kinderen, voor anderen, voor zijn werk op school en voor het kunstenaarschap. Hij nam deel aan groepstentoonstellingen en liet ook bij tijd en wijle zijn werk zien in zijn atelier.

Veel te jong is hij in 1987, na een kortstondig ziekbed, overleden.

 

[layerslider id=”2″]